Projekty

Spolupracujeme na mezinárodních projektech, zabývajících se tématy udržitelnosti a přírodního vzdělávání.

Inner Pathways toward Sustainability

Vnitřní cesty v udržitelnosti a regenerativnímu přístupu k životu.

Nature Intelligence

Rozvoj vztahu k přírodě a vědomí spolu-bytí a propojenosti veškerého života.

Scroll to Top