Probouzení

To, co hledáme, již máme

6 setkání
5. 2. - 18. 3. 2020 (kromě 11. 3.), vždy středa 18.30 - 21.00

  • jak můžeme vnímat přírodní a životní cykly a být s nimi ve větším souladu
  • jak probouzet a plněji prožívat různé aspekty naší osobnosti
  • a jak díky tomu zakoušet větší celistvost a propojení se sebou, s druhými a s životem

Během Probouzení vás provedeme mapou celistvosti, která rozkrývá, kde se právě teď v různých sférách života nacházíme, a kam dál přirozeně směřovat. Mapa představuje kruh, ve kterém jsou zastoupeny jednotlivé fáze lidského života s jejich charakteristikami, tématy a úkoly. Kvality jednotlivých částí jsou zároveň důležité a dostupné ve všech životních obdobích, představují různé složky naší osobnosti. Mapa je tak obrazem jednoty a celistvosti, ve které jsou zastoupeny všechny aspekty života, které mohou volně proudit a přecházet jeden v druhý. S různými verzemi této mapy, která je známá z mnoha kultur po celém světě, jste se mohli setkat například pod názvy životní kompas, medicínský kruh (Medicine Wheel) či čtyři erby lidské přirozenosti (Four Shields of Human Nature).

 

Témata jednotlivých setkání:
  1. Seznamování a představení mapy celistvosti
  2. Dětství: tělo, smysly, spontaneita, přítomný okamžik, zvídavost, důvěra
  3. Dospívání: duše, identita, místo ve světě, vztahy, sny, stíny
  4. Dospělost: mysl, zodpovědnost, služba, akce, péče, komunita
  5. Stáří, smrt a zrození: duch, transformace, kreativita, inspirace, vize
  6. Uzavření a výhledy

Náplň a průběh jednotlivých setkání se bude měnit podle témat a potřeb skupiny. Můžete se těšit na meditace, práci s tělem, poradní kruhy, tvořivé aktivity, labyrint a další. Nedílnou součástí Probouzení budou také podněty a inspirace k praxi mezi jednotlivými setkáními.

 

Termín a čas:

6 setkání, 5. 2. – 18. 3. 2020 (kromě 11. 3.), vždy středa 18.30 – 21.00
Kdy jindy než v týdnech, kdy se pod zimní krustou začíná Probouzet a klíčit nový život.

 

Cena:

2400,- CZK při přihlášení do Tří králů
3000,- CZK při přihlášení později

Hlásit se můžete zde: http://bit.ly/ProbouzeniREGISTRACE

Probouzet s vámi se budou Helena Kosková a Šimon Grimmich.

 

Kontakt:

helena@naturalspirit.cz, simon@vnitrniprostor.cz

 

Helena Kosková
Lektorka, terapeutka, zahradnice
Věnuji se vzdělávání, facilitaci skupinových procesů a poradních kruhů, provázení krajinou a moderování tradičních svátků i současných rituálů v rámci platformy Natural Spirit. Vystudovala jsem sociologii a sociální práci a absolvovala psychoterapeutický výcvik Pesso-Boyden System Psychomotor. Inspiraci čerpám z pozorování přírodních cyklů na poutích i v zahradách a z naslouchání příběhům v kruzích.

Šimon Grimmich
Učitel meditace a mindfulness, instruktor Prázdninové školy Lipnice
Meditaci se věnuji od roku 2009, absolvoval jsem řadu ústraní v ČR i v zahraničí a výcvik pro učitele meditace všímavosti (MBSR) v Německu pod vedením Institut für Achtsamkeit. V rámci doktorandského studia filosofie a religionistiky na FF UK zkoumám tradiční a moderní pojetí meditace. Pracuji jako překladatel. Fascinuje mne vztah mezi poezií, uměním, přítomností a všímavostí. Tyto elementy vnáším i do zážitkových kurzů, které lektoruji.
www.vnitrniprostor.cz

 

FB událost:

https://www.facebook.com/events/553992855435646/

Scroll to Top