Otevřený council ve Vážce

Otevřený council ve Vážce je prostor pro společný rozvoj praxe Councilů - poradních kruhů.

Centrum Vážka, Wuchterlova 8, Praha 6
Probíhá jednou měsíčně

Zveme vás k otevřeným setkáním jednou za měsíc. Bude prostor pro poradní kruhy různých forem a témat i na vzájemnou podporu praxe poradních kruhů ve vašich rodinách, společenstvích, kurzech, školách a firmách.

Aktuální termíny a podrobnosti najdete na FB stránce Council ve Vážce.

Vycházíme z tradice Cesty poradního kruhu – Way of Council – tak jak ji učí kalifornská Ojai Foundation a evropský European Council Network.

Sdílení v kruhu je v mnoha kulturách odpradávna jednoduchým a silným nástrojem pro probouzení kolektivní moudrosti a učení se vzájemně od sebe. Dnes se poradní kruhy využívají při práci se skupinami nejrůznějšího zaměření – pracovními týmy, dětskými kolektivy, komunitami i rodinami. Je cestou k posilování vzájemných vztahů i cestou ke společnému rozhodování či řešení problémů a krizí.

Čaje a vodu máme na místě, můžete vzít s sebou drobné občerstvení.

Cena – dar ve výši dle vlastního uvážení.

Knihu o poradních kruzích v češtině vydalo nakladatelství Nakladatelství DharmaGaia a je ji možno zakoupit také na našich akcích. www.poradnikruh.cz

Jste zdaleka? Ve stejných termínech můžete do kruhu zasednout v Brně – Council v Šišce.

Kontakt: Helena Kosková, kruhy@naturalspirit.cz, +420 777 961 443

Scroll to Top