Kurzy

Školení, semináře, teambuildingy, výjezdy

Realizaci vzdělávacích aktivit různých druhů se věnujeme pravidelně od roku 2000. Během intenzivní praxe se náš styl vytříbil ve specifický přístup, který charakterizuje:

  • zaměření na potřeby a záměry klienta / účastníků
  • vědomé a holistické učení
  • pestrost metod podněcující všechny smysly a styly učení
  • mezioborové prolínání
  • partnerský přístup
  • sdílení zodpovědnosti za výsledek učení
  • využití potenciálu prostředí, ve kterém se aktivita odehrává, častá práce v přírodě
  • využití potenciálu interakcí ve skupině

Častými tématy našich vzdělávacích aktivit jsou: osobní a komunitní rozvoj, budování týmů a společenství, zážitková hlubinná ekologie, lektorské dovednosti.

Můžete se zúčastnit některé z našich akcí nebo si domluvit akci na míru pro vás či váš kolektiv.